Ἐρέω τε δηὖτε κοὐκ ἐρέω, καὶ μαίνομαι κοὐ μαίνομαι.

Catullus 85 wasva poem by the Roman poet Catullus for his mistress Lesbia.
Odi et Amo

odi et amo. quare id faciam, fortasse requiris?
Nescio, sed fieri sentio et excrucior.